หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 39 76 55
2 003 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 55 118 85
3 008 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 54 104 64
4 009 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 41 78 63
5 012 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 9 18 14
6 013 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 89 296 167
7 014 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 127 391 220
8 016 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 37 82 43
9 019 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 120 375 196
10 017 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 28 58 37
11 005 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 88 266 137
12 006 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 29 50 42
13 007 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 26 50 34
14 004 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 30 64 42
15 010 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 0 0 0
16 011 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 25 35 28
17 015 โรงเรียนสนิทวิทยา 2 4 3
18 018 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 0 0 0
19 020 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 0 0 0
20 001 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 15 39 21
รวม 814 2104 1251
3355

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
โทร 086-791-1013
never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]