หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
08.30-10.30
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
08.30-10.30
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
13.00-14.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
13.00-14.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
10.30-12.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
10.30-12.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
14.00-15.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
14.00-15.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
15.30-16.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ.
-
15.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]