หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 2 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 3 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 3 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 4 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 1 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 4 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 4 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 1 14 พ.ย. 2559 13.00-18.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง คอม 3 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7 64bit
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง คอม 1 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 2.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 10 64bit


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]