หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-11.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 329 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคารสืบค้น ศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) ห้อง ห้องสืบค้น 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น. เก็บตัวนักเรียนเพื่อนำเสนอในภาคบ่ายที่ห้อง 327
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคารสืบค้น ศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) ห้อง ห้องสืบค้น 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-11.30 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น. เก็บตัวนักเรียนเพื่อนำเสนอในภาคบ่ายที่ห้อง 327
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 รายตัวที่หน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]