หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 431,433 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 431,433 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้.... https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsaFpUem9ZSnotZW8/view?usp=sharing
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 423 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00 การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้.... https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsaFpUem9ZSnotZW8/view?usp=sharing
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 411 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้.... https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsaFpUem9ZSnotZW8/view?usp=sharing
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 413 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 การส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้.... https://drive.google.com/file/d/0B5qzKphtoACsaFpUem9ZSnotZW8/view?usp=sharing
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ ชั้น *ขออภัยยังไม่ระบุ ห้อง *ขออภัยยังไม่ระบุ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ขออภัย**เปลี่ยนแปลงการส่งเอกสาร **ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำเอกสารมาส่งในวันแข่งขัน *ระดับชั้น ม.1-3 นำมาส่งในวันที่ 15 พ.ย.59 **ระดับชั้น ม.4-6 นำมาส่งในวันที่ 14 พ.ย.59 ขอบคุณครับ
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ ชั้น *ขออภัยยังไม่ระบุ ห้อง *ขออภัยยังไม่ระบุ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ขออภัย**เปลี่ยนแปลงการส่งเอกสาร **ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำเอกสารมาส่งในวันแข่งขัน *ระดับชั้น ม.1-3 นำมาส่งในวันที่ 15 พ.ย.59 **ระดับชั้น ม.4-6 นำมาส่งในวันที่ 14 พ.ย.59 ขอบคุณครับ
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 426 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 427 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดมข้างสระว่ายน้ำ 14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]