หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 96 64 70.33% 11 12.09% 10 10.99% 6 6.59% 91
2 โรงเรียนพระนารายณ์ 83 60 74.07% 12 14.81% 4 4.94% 5 6.17% 81
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 91 59 71.08% 20 24.1% 3 3.61% 1 1.2% 83
4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 74 59 85.51% 7 10.14% 1 1.45% 2 2.9% 69
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 75 38 54.29% 14 20% 8 11.43% 10 14.29% 70
6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 55 33 62.26% 11 20.75% 6 11.32% 3 5.66% 53
7 โรงเรียนปิยะบุตร์ 63 32 51.61% 15 24.19% 10 16.13% 5 8.06% 62
8 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 70 31 50.82% 16 26.23% 7 11.48% 7 11.48% 61
9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 44 29 70.73% 6 14.63% 3 7.32% 3 7.32% 41
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 61 27 47.37% 15 26.32% 12 21.05% 3 5.26% 57
11 โรงเรียนดงตาลวิทยา 61 26 46.43% 10 17.86% 8 14.29% 12 21.43% 56
12 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 50 23 52.27% 14 31.82% 3 6.82% 4 9.09% 44
13 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 31 20 66.67% 4 13.33% 5 16.67% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนพระวรสาร 24 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
16 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 22 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 17 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนสุวัฒนบดี 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
21 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]