หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 91 208 134
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 61 129 74
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 61 112 80
4 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 17 46 32
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 44 92 69
6 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 96 204 146
7 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 31 78 55
8 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 63 119 85
9 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 83 190 128
10 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 74 309 130
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 70 180 93
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 55 120 78
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 75 167 109
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 6 6 6
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนพระวรสาร 24 54 28
17 024 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 17 37 19
18 020 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 50 90 54
19 022 โรงเรียนสุวัฒนบดี 2 1 1
20 023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 17 33 25
21 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
22 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 22 48 30
23 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
24 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22 39 32
รวม 981 2262 1408
3670

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]