หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 12 พ.ย. 2559 .
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 12 พ.ย. 2559
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 12 พ.ย. 2559
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 พ.ย. 2559
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 12 พ.ย. 2559
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 พ.ย. 2559
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 12 พ.ย. 2559
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 พ.ย. 2559
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 12 พ.ย. 2559
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 12 พ.ย. 2559
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 12 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]