หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 13 พ.ย. 2559 09.00
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 13 พ.ย. 2559 09.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 22 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น. และเก็บตัวห้อง 615
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น. และเก็บตัวห้อง 236
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 พ.ย. 2559 09.00 เวลารายงานตัว 08.30 น.
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 13 พ.ย. 2559 09.00
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]