หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ 103 80 80% 11 11% 5 5% 4 4% 100
2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 97 70 75.27% 7 7.53% 13 13.98% 3 3.23% 93
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 128 68 62.96% 29 26.85% 9 8.33% 2 1.85% 108
4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 112 64 61.54% 22 21.15% 12 11.54% 6 5.77% 104
5 โรงเรียนคงทองวิทยา 104 61 64.89% 18 19.15% 9 9.57% 6 6.38% 94
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 74 38 55.07% 18 26.09% 5 7.25% 8 11.59% 69
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 88 35 47.3% 17 22.97% 14 18.92% 8 10.81% 74
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 67 33 57.89% 13 22.81% 6 10.53% 5 8.77% 57
9 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 25 46.3% 14 25.93% 9 16.67% 6 11.11% 54
10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 57 23 48.94% 12 25.53% 7 14.89% 5 10.64% 47
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 44 15 39.47% 9 23.68% 9 23.68% 5 13.16% 38
12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 36 15 44.12% 9 26.47% 6 17.65% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 39 13 43.33% 8 26.67% 4 13.33% 5 16.67% 30
14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 46 12 34.29% 8 22.86% 7 20% 8 22.86% 35
15 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 40 8 23.53% 11 32.35% 9 26.47% 6 17.65% 34
16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 33 7 24.14% 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 29
17 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 38 6 18.75% 10 31.25% 9 28.13% 7 21.88% 32
18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 35 5 17.86% 10 35.71% 6 21.43% 7 25% 28
19 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]