หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 74 175 107
2 002 โรงเรียนคงทองวิทยา 104 237 153
3 005 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 36 75 55
4 007 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 128 361 201
5 008 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 57 150 78
6 012 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 112 337 182
7 013 โรงเรียนราชินีบูรณะ 103 347 161
8 014 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 88 225 147
9 015 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 67 135 90
10 016 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 55 122 90
11 017 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 38 95 65
12 023 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 97 280 163
13 011 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 46 93 73
14 004 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 40 103 61
15 006 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 1 1
16 009 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0
17 010 โรงเรียนพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม 0 0 0
18 018 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 33 50 34
19 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 35 79 41
20 003 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0
21 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 39 80 46
22 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0
23 019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 44 123 68
รวม 1197 3068 1816
4884

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]