หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 97 77 81.05% 11 11.58% 3 3.16% 4 4.21% 95
2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 109 72 68.57% 16 15.24% 16 15.24% 1 0.95% 105
3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 111 65 67.71% 13 13.54% 16 16.67% 2 2.08% 96
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 89 55 67.9% 18 22.22% 6 7.41% 2 2.47% 81
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 81 44 59.46% 12 16.22% 17 22.97% 1 1.35% 74
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 74 40 56.34% 8 11.27% 17 23.94% 6 8.45% 71
7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 65 29 51.79% 12 21.43% 7 12.5% 8 14.29% 56
8 โรงเรียนสามพรานวิทยา 60 23 44.23% 14 26.92% 11 21.15% 4 7.69% 52
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 51 22 46.81% 10 21.28% 11 23.4% 4 8.51% 47
10 โรงเรียนบางเลนวิทยา 51 17 39.53% 8 18.6% 12 27.91% 6 13.95% 43
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 47 17 40.48% 6 14.29% 12 28.57% 7 16.67% 42
12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 37 16 53.33% 6 20% 8 26.67% 0 0% 30
13 โรงเรียนสถาพรวิทยา 47 15 34.09% 13 29.55% 10 22.73% 6 13.64% 44
14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 38 15 41.67% 6 16.67% 6 16.67% 9 25% 36
15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 27 13 52% 3 12% 3 12% 6 24% 25
16 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 21 13 72.22% 1 5.56% 3 16.67% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 34 11 35.48% 6 19.35% 10 32.26% 4 12.9% 31
18 โรงเรียนนักบุญเปโตร 41 9 25.71% 15 42.86% 8 22.86% 3 8.57% 35
19 โรงเรียนสกลวิทยา 33 7 28% 9 36% 7 28% 2 8% 25
20 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 21 7 43.75% 2 12.5% 5 31.25% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 28 6 22.22% 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 27
22 โรงเรียนเจี้ยนหัว 36 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 60 5 16.67% 5 16.67% 13 43.33% 7 23.33% 30
24 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 23 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 19
25 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]