หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 37 64 45
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 89 244 125
3 003 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 23 52 36
4 008 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 21 41 22
5 010 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 34 68 39
6 009 โรงเรียนบางเลนวิทยา 51 129 58
7 012 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 38 73 40
8 013 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 28 47 41
9 015 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 81 202 118
10 019 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 74 149 104
11 020 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 111 307 157
12 022 โรงเรียนสถาพรวิทยา 47 96 62
13 023 โรงเรียนสามพรานวิทยา 60 152 74
14 026 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 47 96 64
15 014 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 27 61 39
16 025 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 21 50 33
17 006 โรงเรียนนักบุญเปโตร 41 100 55
18 007 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 97 245 149
19 017 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 51 109 70
20 018 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 65 133 77
21 021 โรงเรียนสกลวิทยา 33 83 42
22 024 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 109 381 190
23 016 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 5 15 7
24 004 โรงเรียนเจี้ยนหัว 36 81 48
25 005 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
26 011 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 60 170 102
รวม 1286 3148 1797
4945

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]