ประกาศการแข่งขันรายการที่ถูกยกเลิก
     จากประกาศดังกล่าว ที่ให้ทุกหน่วยจัดการแข่งขันงดจัดการแข่งขัน เช่น เพลงคุณธรรม การเล่านิทาน การประกวดละคร แอโรบิค ดนตรี นาฏศิลป์ ละครสั้น เล่านิทาน ขับร้องเพลงทุกรายการ บัดนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในรายการดังกล่าว ในวันที่ 22 - 23พฤศจิกายน 2559 และเปิดให้โรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 16 -20 พฤศจิกายน 2559
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:41 น.