หัวข้การแข่งขันท่องอาขยาน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ม.ต้น
บทบังคับ อิศญาณภาษิต
บทจับฉลาก(ในวันแข่งขัน)
บทหลัก
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. บทเสภาสามัคคีเสวก
บทเลือก
1. รามเกียรติ์ (ศึกอินทรชิต)
2. บุพการี
3. วัฒนธรรม

ท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ม.ปลาย
บทบังคับ ลิลิตตะเลงพ่าย
บทจับฉลาก(ในวันแข่งขัน)
บทหลัก
1. กาพย์แห่เรือ
2. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
3. นมัสการมาตาปิตุคุณ
บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. อิเหนอ ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
3. นิราศนรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:45 น.