หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนิคมวิทยา 185 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง 12.827069, 101.206917 087-9472775
2 โรงเรียนบ้านค่าย เลขที่ 04/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 กัณติมา หวานระรื่น 12.7633072, 101.2894721 089-8968647
3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 185 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 สมจิตร 12.736400, 101.052124 081-8066276
4 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เลขที่ 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง 12.709937, 101.185444 081-9141278
5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 นางสาวจันทา จำปีกลาง 12.667245, 101.273890 086-7116934
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 99 ชุมชนมาบชลูด ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง ระยอง 21150 นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์ 12.732141, 101.114161 087-5050901
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ ลขที่ ๙/๑๓ ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ปุณยนุช ศรีโสภา 12.666063, 101.259870 081-5900771
8 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 136 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 นางศศิธร กองกาญจน์ 12.682700, 101.277716 089-930-8677
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระศรีนครินทร์ ระยอง 1 หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 น.ส.สิตานันท์ เที่ยงธรรมดี 12.726845, 101.373460 086-1457292

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]