หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนิคมวิทยา 90 246 123
2 009 โรงเรียนบ้านค่าย 74 159 103
3 010 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 83 223 130
4 011 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 61 125 88
5 015 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 91 213 141
6 016 โรงเรียนระยองวิทยาคม 105 235 145
7 017 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 43 75 63
8 018 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 57 105 81
9 019 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 68 158 94
10 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 64 180 112
11 013 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 54 121 69
12 001 โรงเรียนกวงฮั้ว 32 73 46
13 007 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 0 0 0
14 006 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง 0 0 0
15 012 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
16 021 โรงเรียนสองภาษาระยอง 0 0 0
17 022 โรงเรียนอรวินวิทยา 16 34 17
18 023 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 35 67 43
19 024 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 17 40 18
20 003 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 32 76 47
21 020 โรงเรียนวิบูลวิทยา 18 29 24
22 005 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 1 1 1
23 014 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 103 246 144
24 004 โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 0 0 0
รวม 1044 2406 1489
3895

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]