หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สป.  
2 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  
4 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  
5 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
7 โรงเรียนวัดทรงธรรม  
8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
9 โรงเรียนสมุทรปราการ  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.  
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]