หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
-
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
-
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
-
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
-
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
-
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
-
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
-
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
-
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]