หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมชั้นล่าง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมชั้นล่าง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุมชั้นบน 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ห้อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง สมาคมครูและผู้ปกครอง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง สมาคมครูและผู้ปกครอง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง ห้อง255-256 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง ห้อง255-256 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องนพชัย 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]