หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2559   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมชั้นล่าง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมชั้นล่าง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุมชั้นบน 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ห้อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง สมาคมครูและผู้ปกครอง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง สมาคมครูและผู้ปกครอง 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง ห้อง255-256 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง ห้อง255-256 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องนพชัย 4 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]