หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรปราการ 107 62 59.62% 24 23.08% 14 13.46% 4 3.85% 104
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 99 54 60% 27 30% 6 6.67% 3 3.33% 90
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 102 52 54.74% 25 26.32% 16 16.84% 2 2.11% 95
4 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 99 52 57.78% 21 23.33% 13 14.44% 4 4.44% 90
5 โรงเรียนวัดทรงธรรม 78 37 52.86% 21 30% 6 8.57% 6 8.57% 70
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 73 37 55.22% 16 23.88% 9 13.43% 5 7.46% 67
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 80 36 50.7% 22 30.99% 8 11.27% 5 7.04% 71
8 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 84 33 42.31% 25 32.05% 14 17.95% 6 7.69% 78
9 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 79 33 47.83% 19 27.54% 11 15.94% 6 8.7% 69
10 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 91 28 45.16% 17 27.42% 9 14.52% 8 12.9% 62
11 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 85 22 28.57% 18 23.38% 29 37.66% 8 10.39% 77
12 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 90 20 26.67% 31 41.33% 17 22.67% 7 9.33% 75
13 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 25 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 28 12 44.44% 9 33.33% 4 14.81% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 18 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
17 โรงเรียนอาษาวิทยา 19 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 17
18 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 30 3 13.04% 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 21 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
20 โรงเรียนศิริวิทยา 13 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
21 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
23 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนสันติดรุณ 14 0 0% 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 12
25 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 15 0 0% 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 11
26 โรงเรียนประภามนตรี 2 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
27 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 17 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
28 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 7 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]