หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 28 54 38
2 007 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 80 242 115
3 008 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 90 205 126
4 012 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 79 177 126
5 014 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 91 245 113
6 015 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 30 80 43
7 016 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 21 33 31
8 017 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 99 267 150
9 018 โรงเรียนวัดทรงธรรม 78 255 128
10 019 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 84 257 141
11 022 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 99 211 130
12 023 โรงเรียนสมุทรปราการ 107 295 177
13 025 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 7 23 8
14 026 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 85 191 122
15 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 73 184 125
16 005 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 102 270 159
17 030 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 1 3 1
18 033 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
19 035 โรงเรียนบุรารักษ์ 0 0 0
20 009 โรงเรียนประภามนตรี 2 6 10 8
21 010 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 0 0 0
22 011 โรงเรียนป้วยฮั้ว 0 0 0
23 020 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 15 34 16
24 021 โรงเรียนศิริวิทยา 13 24 15
25 041 โรงเรียนสันติดรุณ 14 21 18
26 038 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 0 0 0
27 037 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร 0 0 0
28 039 โรงเรียนสุขเจริญผล 0 0 0
29 036 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 0 0 0
30 027 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 25 51 27
31 028 โรงเรียนอาษาวิทยา 19 42 24
32 029 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 17 56 20
33 032 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 17 31 22
34 034 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 7 10 9
35 001 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 0 0 0
36 002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 0 0 0
37 003 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 6 18 12
38 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 18 26 20
39 040 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 0 0 0
รวม 1311 3315 1924
5239

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]