สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสมุทรปราการ 30 20 8 58 54 27 6 3 87
2 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 26 16 12 54 52 25 16 2 93
3 สมุทรปราการ 25 16 15 56 62 24 14 4 100
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 6 11 36 37 16 9 5 62
5 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 13 13 9 35 36 22 8 5 66
6 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 12 15 6 33 33 19 11 6 63
7 วัดทรงธรรม 11 15 8 34 37 21 6 6 64
8 วิสุทธิกษัตรี 9 9 12 30 33 25 14 6 72
9 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 21 18 47 52 21 13 4 86
10 มัธยมด่านสำโรง 8 7 12 27 28 17 9 8 54
11 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 4 6 8 18 22 18 29 8 69
12 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 6 4 14 13 3 3 2 19
13 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 3 0 6 9 4 1 0 14
14 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 2 7 9 18 20 31 17 7 68
15 อำนวยวิทย์ 2 2 2 6 10 2 3 2 15
16 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 2 4 7 12 9 4 2 25
17 อาษาวิทยา 1 0 0 1 5 2 6 4 13
18 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
19 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 1 0 1 2 4 5 3 11
20 ศิริวิทยา 0 1 0 1 2 3 3 2 8
21 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 1 0 1 0 3 5 3 8
22 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 1 1 3 12 4 4 19
23 เซนต์โยเซฟทิพวัล 0 0 1 1 1 4 0 0 5
24 ประภามนตรี 2 0 0 1 1 0 1 2 1 3
25 ซิกข์วิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 สันติดรุณ 0 0 0 0 0 3 5 4 8
27 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
28 เซนต์ราฟาแอล 0 0 0 0 0 0 2 3 2
รวม 179 167 141 487 526 318 196 95 1,040