หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sri1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
2. 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
3. 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
4. 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
5. 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
6. 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
7. 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
8. 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
9. 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
10. 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
11. 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
12. 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
13. 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
14. 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
15. 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
16. 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17. 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
18. 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
19. 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.4 สระบุรี เขต 1 
20. 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]