หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 2 2 2
2 016 โรงเรียนบ้านคลองครก 16 23 19
3 017 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2 5 4
4 018 โรงเรียนบ้านคลองลาว 30 72 47
5 022 โรงเรียนบ้านชำโสม 0 0 0
6 021 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 35 85 58
7 023 โรงเรียนบ้านซอยสอง 18 34 27
8 025 โรงเรียนบ้านตาเลียว 7 17 7
9 024 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 20 46 22
10 027 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 0 0 0
11 030 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 5 10 7
12 031 โรงเรียนบ้านประแกต 10 13 12
13 033 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1 3 1
14 034 โรงเรียนบ้านยางระหง 6 19 8
15 036 โรงเรียนบ้านวังปลา 5 13 9
16 038 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 17 79 38
17 037 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 50 101 66
18 039 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 2 2 2
19 040 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 3 5 3
20 041 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 1 2 1
21 043 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 18 11
22 044 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 0 0 0
23 042 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 23 54 31
24 045 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 35 62 42
25 014 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 4 5 4
26 013 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 25 68 38
27 020 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 0 0 0
28 026 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 0 0 0
29 028 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 28 56 41
30 029 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 10 21 13
31 011 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 2 3 2
32 012 โรงเรียนบ้านแก้ว 49 132 86
33 019 โรงเรียนบ้านโคกวัด 12 26 19
34 032 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 14 26 19
35 035 โรงเรียนบ้านไร่เก่า 0 0 0
36 056 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 42 98 59
37 057 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 4 5 4
38 063 โรงเรียนวัดคมบาง 0 0 0
39 064 โรงเรียนวัดคลองขุด 1 1 1
40 065 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 35 104 49
41 066 โรงเรียนวัดช้างข้าม 7 10 8
42 067 โรงเรียนวัดดอนตาล 3 7 4
43 068 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 0 0 0
44 069 โรงเรียนวัดทองทั่ว 0 0 0
45 072 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 2 4 2
46 071 โรงเรียนวัดท่าศาลา 0 0 0
47 070 โรงเรียนวัดท่าแคลง 3 5 3
48 073 โรงเรียนวัดนาซา 1 1 1
49 074 โรงเรียนวัดนายายอาม 10 18 16
50 078 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 29 54 37
51 080 โรงเรียนวัดพลับ 1 3 1
52 081 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 19 47 23
53 085 โรงเรียนวัดรำพัน 15 41 15
54 087 โรงเรียนวัดวังหิน 8 14 8
55 086 โรงเรียนวัดวังเวียน 1 1 1
56 088 โรงเรียนวัดสนามไชย 0 0 0
57 089 โรงเรียนวัดสามผาน 2 33 8
58 090 โรงเรียนวัดสิงห์ 5 14 10
59 094 โรงเรียนวัดหนองคัน 22 64 34
60 096 โรงเรียนวัดหนองบัว 24 52 28
61 097 โรงเรียนวัดหนองสีงา 2 6 2
62 098 โรงเรียนวัดหนองแหวน 8 14 9
63 095 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 2 2
64 099 โรงเรียนวัดหมูดุด 2 5 2
65 052 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 1 1 1
66 053 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 1 3 2
67 054 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 1 6 1
68 058 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 1 1
69 059 โรงเรียนวัดเขาวงกต 10 12 11
70 076 โรงเรียนวัดเนินยาง 2 6 2
71 077 โรงเรียนวัดเนินสูง 0 0 0
72 075 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 0 0 0
73 091 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 0 0 0
74 092 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 2 5 2
75 055 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 16 40 24
76 060 โรงเรียนวัดแขมหนู 1 2 1
77 093 โรงเรียนวัดแสลง 1 3 2
78 061 โรงเรียนวัดโขดหอย 3 5 3
79 062 โรงเรียนวัดโขมง 3 6 4
80 107 โรงเรียนวัดโป่งแรด 1 1 1
81 083 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 26 84 36
82 084 โรงเรียนวัดโยธานิมิต 3 5 4
83 079 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 15 47 25
84 102 โรงเรียนสฤษดิเดช 88 228 136
85 104 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 64 163 94
86 105 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 57 170 87
87 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 3 9 3
88 004 โรงเรียนตังเอ็ง 13 50 21
89 005 โรงเรียนตากสินศึกษา 6 12 8
90 046 โรงเรียนบุญสมวิทยา 13 21 18
91 047 โรงเรียนบุญสมอนุบาล 0 0 0
92 048 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 14 46 15
93 049 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 12 14 12
94 050 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 19 44 20
95 051 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 4 10 4
96 100 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 39 137 55
97 106 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 18 60 23
98 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 8 22 11
99 108 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 0 0 0
100 001 โรงเรียน ตชด.บ่อชะอม 0 0 0
101 002 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง 0 0 0
102 003 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 3 19 7
103 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง 4 5 4
104 008 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 43 91 58
105 009 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 10 12 11
รวม 1194 2945 1673
4618

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]