หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อาคารมูลนิธิหลวงพ่อเต้า 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อาคารมูลนิธิหลวงพ่อเต้า 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องประชุมอาคารใหม่ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 17 พ.ย. 2559 09-00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 08-1385-2188 e-mail mild2533@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]