หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 49 44 89.8% 2 4.08% 2 4.08% 1 2.04% 49
2 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 60 35 62.5% 12 21.43% 8 14.29% 1 1.79% 56
3 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 54 35 64.81% 12 22.22% 3 5.56% 4 7.41% 54
4 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 69 29 46.03% 15 23.81% 13 20.63% 6 9.52% 63
5 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 56 29 53.7% 10 18.52% 11 20.37% 4 7.41% 54
6 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 51 29 59.18% 10 20.41% 2 4.08% 8 16.33% 49
7 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 26 21 84% 4 16% 0 0% 0 0% 25
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 37 20 54.05% 11 29.73% 2 5.41% 4 10.81% 37
9 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 34 19 55.88% 5 14.71% 7 20.59% 3 8.82% 34
10 โรงเรียนวัดทัพหลวง 43 18 46.15% 16 41.03% 1 2.56% 4 10.26% 39
11 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 36 18 58.06% 6 19.35% 5 16.13% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 39 17 44.74% 14 36.84% 4 10.53% 3 7.89% 38
13 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 26 17 70.83% 4 16.67% 3 12.5% 0 0% 24
14 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 28 16 57.14% 10 35.71% 2 7.14% 0 0% 28
15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 34 16 55.17% 6 20.69% 3 10.34% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนวัดกงลาด 30 14 51.85% 5 18.52% 5 18.52% 3 11.11% 27
17 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 19 13 68.42% 2 10.53% 4 21.05% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 22 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
20 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 30 10 34.48% 12 41.38% 6 20.69% 1 3.45% 29
21 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 12 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
22 โรงเรียนวัดทะเลบก 26 9 34.62% 11 42.31% 1 3.85% 5 19.23% 26
23 โรงเรียนวัดหนองจิก 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนวัดลำเหย 19 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
30 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านบัวแดง 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
32 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 17 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านดอนทอง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 13 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
42 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนหอเอกวิทยา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 13 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนวัดบางแขม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านมาบแค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนวัดห้วยม่วง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดกำแพงแสน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดวังเย็น 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
67 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบำรุงวิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านนาสร้าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดสองห้อง 9 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านลำพยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดสระพัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดสุขวราราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดเลาเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านแจงงาม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนวัดทุ่งรี 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนวัดหุบรัก 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนวัดหว้าเอน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
113 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดดอนขนาก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดท่าเสา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
116 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 08-1385-2188 e-mail mild2533@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]