สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 44 2 2 1 48
2 วัดพระปฐมเจดีย์ 35 12 8 1 55
3 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 35 12 3 4 50
4 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 29 15 13 6 57
5 วัดสระสี่มุม 29 10 11 4 50
6 วัดธรรมศาลา 29 10 2 8 41
7 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 21 4 0 0 25
8 อนุบาลกำแพงแสน 20 11 2 4 33
9 วัดวังน้ำเขียว 19 5 7 3 31
10 วัดทัพหลวง 18 16 1 4 35
11 วัดบ่อนำ้จืด 18 6 5 2 29
12 วัดนิยมธรรมวราราม 17 14 4 3 35
13 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 17 4 3 0 24
14 ประถมฐานบินกำแพงแสน 16 10 2 0 28
15 วัดเกาะวังไทร 16 6 3 4 25
16 วัดกงลาด 14 5 5 3 24
17 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 13 2 4 0 19
18 บ้านอ้อกระทิง 11 7 2 2 20
19 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 11 4 2 3 17
20 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 10 12 6 1 28
21 วัดลาดปลาเค้า 10 0 2 0 12
22 วัดทะเลบก 9 11 1 5 21
23 วัดหนองจิก 9 2 1 1 12
24 บอสโกพิทักษ์ 9 1 1 0 11
25 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 9 0 0 0 9
26 บ้านไร่ต้นสำโรง 8 2 0 0 10
27 อนุบาล สุธีธร 8 2 0 0 10
28 วัดลาดหญ้าไทร 8 0 1 1 9
29 วัดลำเหย 7 4 1 3 12
30 อนุบาลไผทวิทยา 7 2 3 0 12
31 บ้านบัวแดง 7 1 0 2 8
32 วัดหนองโพธิ์ 7 0 0 0 7
33 วัดสระสี่เหลี่ยม 6 4 3 3 13
34 อำนวยวิทย์นครปฐม 6 3 0 1 9
35 บ้านดอนทอง 6 1 0 1 7
36 วัดดอนยายหอม 6 0 0 0 6
37 วัดพระประโทณเจดีย์ 5 7 2 1 14
38 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 5 6 0 2 11
39 บ้านหนองกระโดน 5 4 2 0 11
40 บ้านหนองเขมร 5 1 1 0 7
41 วัดปลักไม้ลาย 5 0 0 1 5
42 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 5 0 0 0 5
43 หอเอกวิทยา 4 4 1 0 9
44 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 4 3 1 2 8
45 วัดบางแขม 4 3 1 1 8
46 บ้านคลองยาง 4 1 0 0 5
47 วัดโพรงมะเดื่อ 4 0 0 1 4
48 บ้านมาบแค 4 0 0 0 4
49 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 3 4 0 1 7
50 วัดห้วยม่วง 3 2 1 1 6
51 บ้านคลองตัน 3 2 0 0 5
52 วัดกำแพงแสน 3 2 0 0 5
53 บ้านหนองพงนก 3 2 0 0 5
54 วัดหนองกระทุ่ม 3 1 3 0 7
55 วัดใหม่ดอนทราย 3 1 0 0 4
56 บ้านทุ่งหัวพรหม 3 1 0 0 4
57 วัดดอนเตาอิฐ 3 0 1 0 4
58 วัดแหลมมะเกลือ 3 0 0 1 3
59 บ้านรางมะเดื่อ 3 0 0 0 3
60 วัดสามควายเผือก 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองพงเล็ก 3 0 0 0 3
62 วัดดอนเสาเกียด 3 0 0 0 3
63 วัดวังเย็น 2 4 0 1 6
64 บ้านแหลมกะเจา 2 2 2 0 6
65 บ้านห้วยรางเกตุ 2 2 1 0 5
66 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 2 1 0 2 3
67 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
68 วัดประชาราษฎร์บำรุง 2 1 0 1 3
69 บ้านบ่อน้ำพุ 2 1 0 0 3
70 วัดรางปลาหมอ 2 0 0 1 2
71 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
72 บ้านหัวถนน 2 0 0 0 2
73 บำรุงวิทยา 1 3 0 0 4
74 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 1 2 1 3 4
75 วัดบ้านหลวง 1 2 1 1 4
76 สว่างวิทยา 1 2 0 1 3
77 วัดลำลูกบัว 1 2 0 0 3
78 บ้านนาสร้าง 1 2 0 0 3
79 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
80 บ้านดอนซาก 1 2 0 0 3
81 วัดสองห้อง 1 1 2 2 4
82 บ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 1 1 1 0 3
83 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
84 วัดสระพัง 1 1 0 0 2
85 บ้านลำพยา 1 1 0 0 2
86 บ้านหนองกร่าง 1 1 0 0 2
87 วัดสุขวราราม 1 1 0 0 2
88 ละเอียดอุปภัมภ์ 1 0 2 0 3
89 บ้านหนองไม้งาม 1 0 1 0 2
90 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 1
91 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 0 1
92 วัดหนองกระพี้ 1 0 0 0 1
93 บ้านบ่อพลับ 1 0 0 0 1
94 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
95 วัดเลาเต่า 1 0 0 0 1
96 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 0 1
97 บ้านสามัคคี 1 0 0 0 1
98 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
99 วัดทุ่งสีหลง 1 0 0 0 1
100 บ้านแจงงาม 0 4 0 0 4
101 วัดทุ่งผักกูด 0 3 1 0 4
102 บ้านหนองขาม 0 2 0 1 2
103 วัดทุ่งรี 0 1 1 2 2
104 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 1
105 วัดหุบรัก 0 1 0 1 1
106 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 1 1
107 วัดหว้าเอน 0 1 0 1 1
108 บ้านลำท่าโพ 0 1 0 0 1
109 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 1 0 0 1
110 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 0 1
111 วัดทัพยายท้าว 0 1 0 0 1
112 สหบำรุงวิทยา 0 0 1 1 1
113 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 1 0 1
114 วัดดอนขนาก 0 0 1 0 1
115 วัดท่าเสา 0 0 0 1 0
116 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 1 0
117 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 1 0
118 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 0
รวม 687 298 127 106 1,218