สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 44 2 2 1 48
2 วัดพระปฐมเจดีย์ 35 12 8 1 55
3 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 35 12 3 4 50
4 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 28 14 13 6 55
5 วัดสระสี่มุม 27 10 11 4 48
6 วัดธรรมศาลา 27 8 1 8 36
7 วัดวังน้ำเขียว 19 5 7 3 31
8 วัดทัพหลวง 18 16 1 4 35
9 อนุบาลกำแพงแสน 17 10 2 4 29
10 ประถมฐานบินกำแพงแสน 16 10 2 0 28
11 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 16 4 3 0 23
12 วัดเกาะวังไทร 13 6 3 4 22
13 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 13 4 0 0 17
14 วัดนิยมธรรมวราราม 11 12 4 3 27
15 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 11 4 2 3 17
16 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 10 12 6 1 28
17 บ้านอ้อกระทิง 10 7 2 2 19
18 วัดกงลาด 10 5 5 3 20
19 วัดบ่อนำ้จืด 10 4 5 2 19
20 วัดลาดปลาเค้า 10 0 2 0 12
21 วัดทะเลบก 9 11 1 5 21
22 บอสโกพิทักษ์ 9 1 1 0 11
23 อนุบาล สุธีธร 8 2 0 0 10
24 อนุบาลไผทวิทยา 7 2 3 0 12
25 วัดลาดหญ้าไทร 7 0 1 1 8
26 วัดสระสี่เหลี่ยม 6 4 3 3 13
27 วัดลำเหย 6 4 1 3 11
28 อำนวยวิทย์นครปฐม 6 3 0 1 9
29 บ้านบัวแดง 6 1 0 2 7
30 วัดดอนยายหอม 6 0 0 0 6
31 วัดพระประโทณเจดีย์ 5 7 2 1 14
32 บ้านหนองกระโดน 5 4 2 0 11
33 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 5 2 3 0 10
34 บ้านไร่ต้นสำโรง 5 2 0 0 7
35 บ้านหนองเขมร 5 1 1 0 7
36 วัดหนองจิก 5 1 0 1 6
37 บ้านดอนทอง 5 1 0 1 6
38 วัดหนองโพธิ์ 5 0 0 0 5
39 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 5 0 0 0 5
40 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 4 6 0 2 10
41 หอเอกวิทยา 4 4 1 0 9
42 บ้านคลองยาง 4 1 0 0 5
43 วัดโพรงมะเดื่อ 4 0 0 1 4
44 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 4 0 0 0 4
45 บ้านมาบแค 4 0 0 0 4
46 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 3 4 0 1 7
47 วัดห้วยม่วง 3 2 1 1 6
48 บ้านคลองตัน 3 2 0 0 5
49 วัดกำแพงแสน 3 2 0 0 5
50 บ้านหนองพงนก 3 2 0 0 5
51 วัดหนองกระทุ่ม 3 1 3 0 7
52 บ้านทุ่งหัวพรหม 3 1 0 0 4
53 วัดสามควายเผือก 3 0 0 0 3
54 บ้านหนองพงเล็ก 3 0 0 0 3
55 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 2 3 1 2 6
56 บ้านแหลมกะเจา 2 2 2 0 6
57 บ้านห้วยรางเกตุ 2 2 1 0 5
58 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 2 1 0 2 3
59 วัดประชาราษฎร์บำรุง 2 1 0 1 3
60 บ้านบ่อน้ำพุ 2 1 0 0 3
61 วัดปลักไม้ลาย 2 0 0 1 2
62 บ้านรางมะเดื่อ 2 0 0 0 2
63 วัดใหม่ดอนทราย 2 0 0 0 2
64 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
65 วัดดอนเสาเกียด 2 0 0 0 2
66 บ้านหัวถนน 2 0 0 0 2
67 วัดวังเย็น 1 4 0 1 5
68 บำรุงวิทยา 1 3 0 0 4
69 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 1 2 1 3 4
70 วัดบ้านหลวง 1 2 1 1 4
71 สว่างวิทยา 1 2 0 1 3
72 วัดลำลูกบัว 1 2 0 0 3
73 บ้านนาสร้าง 1 2 0 0 3
74 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
75 บ้านดอนซาก 1 2 0 0 3
76 วัดสองห้อง 1 1 2 2 4
77 บ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 1 1 1 0 3
78 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
79 วัดสระพัง 1 1 0 0 2
80 บ้านลำพยา 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองกร่าง 1 1 0 0 2
82 วัดสุขวราราม 1 1 0 0 2
83 ละเอียดอุปภัมภ์ 1 0 2 0 3
84 วัดดอนเตาอิฐ 1 0 1 0 2
85 บ้านหนองไม้งาม 1 0 1 0 2
86 วัดบ้านยาง 1 0 0 1 1
87 วัดแหลมมะเกลือ 1 0 0 1 1
88 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 0 1
89 วัดหนองกระพี้ 1 0 0 0 1
90 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
91 วัดเลาเต่า 1 0 0 0 1
92 บ้านสระน้ำส้ม 1 0 0 0 1
93 บ้านสามัคคี 1 0 0 0 1
94 วัดทุ่งกระพังโหม 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่งสีหลง 1 0 0 0 1
96 บ้านแจงงาม 0 4 0 0 4
97 วัดทุ่งผักกูด 0 3 1 0 4
98 บ้านหนองขาม 0 2 0 1 2
99 วัดทุ่งรี 0 1 1 2 2
100 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 1
101 วัดหุบรัก 0 1 0 1 1
102 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 1 1
103 วัดบางแขม 0 1 0 1 1
104 วัดหว้าเอน 0 1 0 1 1
105 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 0 1 0 1 1
106 บ้านลำท่าโพ 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยขวาง 0 1 0 0 1
108 วัดทัพยายท้าว 0 1 0 0 1
109 สหบำรุงวิทยา 0 0 1 1 1
110 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 1 0 1
111 วัดดอนขนาก 0 0 1 0 1
112 วัดท่าเสา 0 0 0 1 0
113 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 1 0
114 วัดรางปลาหมอ 0 0 0 1 0
115 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 1 0
116 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 0
รวม 599 285 123 106 1,113