สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 24 10 5 39 44 2 2 1 48
2 วัดธรรมศาลา 16 10 7 33 29 10 2 8 41
3 วัดสระสี่มุม 12 13 1 26 29 10 11 4 50
4 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 12 8 5 25 35 12 3 4 50
5 วัดทัพหลวง 10 2 6 18 18 16 1 4 35
6 วัดบ่อนำ้จืด 8 3 4 15 18 6 5 2 29
7 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 7 8 7 22 29 15 13 6 57
8 วัดนิยมธรรมวราราม 7 7 6 20 17 14 4 3 35
9 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 7 6 2 15 17 4 3 0 24
10 วัดวังน้ำเขียว 7 3 5 15 19 5 7 3 31
11 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 7 3 3 13 11 4 2 3 17
12 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 7 1 3 11 21 4 0 0 25
13 วัดหนองโพธิ์ 7 0 0 7 7 0 0 0 7
14 วัดพระปฐมเจดีย์ 5 8 15 28 35 12 8 1 55
15 วัดทะเลบก 5 1 4 10 9 11 1 5 21
16 วัดเกาะวังไทร 4 5 3 12 16 6 3 4 25
17 บ้านอ้อกระทิง 4 3 3 10 11 7 2 2 20
18 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 3 5 4 12 10 12 6 1 28
19 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 3 3 4 10 13 2 4 0 19
20 วัดลำเหย 3 1 0 4 7 4 1 3 12
21 วัดดอนยายหอม 3 0 2 5 6 0 0 0 6
22 บ้านหนองกระโดน 3 0 1 4 5 4 2 0 11
23 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 5 2 9 16 10 2 0 28
24 วัดกงลาด 2 4 2 8 14 5 5 3 24
25 อนุบาลไผทวิทยา 2 3 1 6 7 2 3 0 12
26 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 2 2 3 7 9 0 0 0 9
27 บ้านไร่ต้นสำโรง 2 2 2 6 8 2 0 0 10
28 อนุบาล สุธีธร 2 2 1 5 8 2 0 0 10
29 บ้านรางมะเดื่อ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 บ้านคลองตัน 2 0 1 3 3 2 0 0 5
31 วัดดอนเตาอิฐ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
32 อนุบาลกำแพงแสน 1 6 8 15 20 11 2 4 33
33 วัดพระประโทณเจดีย์ 1 4 1 6 5 7 2 1 14
34 วัดลาดหญ้าไทร 1 3 4 8 8 0 1 1 9
35 บอสโกพิทักษ์ 1 3 1 5 9 1 1 0 11
36 บ้านดอนทอง 1 2 2 5 6 1 0 1 7
37 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 2 1 4 6 3 0 1 9
38 วัดหนองจิก 1 2 0 3 9 2 1 1 12
39 วัดลาดปลาเค้า 1 1 2 4 10 0 2 0 12
40 บ้านหนองเขมร 1 1 1 3 5 1 1 0 7
41 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1 1 1 3 4 3 1 2 8
42 วัดสามควายเผือก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
43 บ้านหนองพงเล็ก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านบัวแดง 1 0 2 3 7 1 0 2 8
45 วัดปลักไม้ลาย 1 0 1 2 5 0 0 1 5
46 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 1 0 1 2 5 0 0 0 5
47 วัดใหม่ดอนทราย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
48 บ้านมาบแค 1 0 0 1 4 0 0 0 4
49 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
50 บำรุงวิทยา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
51 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 วัดสระพัง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดโพรงมะเดื่อ 0 3 0 3 4 0 0 1 4
55 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 2 3 5 6 4 3 3 13
56 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 2 1 3 5 6 0 2 11
57 บ้านทุ่งหัวพรหม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
58 หอเอกวิทยา 0 1 1 2 4 4 1 0 9
59 วัดบางแขม 0 1 1 2 4 3 1 1 8
60 บ้านคลองยาง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
61 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
62 วัดดอนเสาเกียด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
63 วัดรางปลาหมอ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
64 วัดสองห้อง 0 1 0 1 1 1 2 2 4
65 ละเอียดอุปภัมภ์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
66 วัดหนองกระพี้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านบ่อพลับ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 4 0 1 7
70 วัดห้วยม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
71 วัดกำแพงแสน 0 0 1 1 3 2 0 0 5
72 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 3 1 3 0 7
73 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
74 บ้านบ่อน้ำพุ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
75 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 1 1 1 2 1 3 4
76 วัดลำลูกบัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
77 บ้านนาสร้าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
78 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
79 วัดเลาเต่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองพงนก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
81 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
82 วัดวังเย็น 0 0 0 0 2 4 0 1 6
83 บ้านแหลมกะเจา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
84 บ้านห้วยรางเกตุ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
85 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
86 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 วัดบ้านหลวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
88 สว่างวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
89 บ้านดอนซาก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
90 บ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 บ้านลำพยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านหนองกร่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านสระน้ำส้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านแจงงาม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
101 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
102 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
103 วัดทุ่งรี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
104 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 วัดหุบรัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
107 วัดหว้าเอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
108 บ้านลำท่าโพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดปทุมทองสุทธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านห้วยขวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดทัพยายท้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 สหบำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดดอนขนาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 166 149 519 687 298 127 106 1,112