สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 86 15 9 3 110
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 40 11 5 6 56
3 อนุบาลราชบุรี 35 10 0 2 45
4 บ้านโป่งกระทิงบน 24 8 11 5 43
5 รุจิรพัฒน์ 24 4 3 2 31
6 วัดเขาปิ่นทอง 24 3 2 1 29
7 บ้านทุ่งกระถิน 15 9 2 4 26
8 อนุบาลปากท่อ 14 9 6 4 29
9 บ้านตะโกล่าง 13 3 1 4 17
10 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 13 3 1 2 17
11 ชุมชนบ้านบ่อ 12 2 1 2 15
12 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 12 1 2 1 15
13 วัดพเนินพลู 11 2 0 2 13
14 บ้านเบิกไพร 10 8 3 3 21
15 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 10 4 1 5 15
16 วัดห้วยไผ่ 9 2 0 2 11
17 มหาราช7 8 8 2 2 18
18 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 8 3 1 0 12
19 ชุมชนวัดรางบัว 8 0 1 0 9
20 นารีวิทยา 7 0 1 0 8
21 วัดบางกระ 6 7 1 4 14
22 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 6 7 0 1 13
23 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 6 3 4 3 13
24 วัดสันติการาม 6 0 2 3 8
25 บ้านมะขามเอน 6 0 0 0 6
26 บ้านห้วยยางโทน 5 6 2 1 13
27 อนุบาลเมืองราชบุรี 5 2 2 1 9
28 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 5 2 1 2 8
29 อนุบาลบ้านคา 5 2 1 1 8
30 บ้านหุบพริก 5 2 0 1 7
31 บ้านสวนผึ้ง 5 2 0 0 7
32 วัดไผ่ล้อม 5 1 2 0 8
33 อนุบาลจอมบึง 5 1 1 0 7
34 บ้านหนองนกกะเรียน 5 1 1 0 7
35 วัดหนองพันจันทร์ 5 1 0 0 6
36 ดรุณาราชบุรี 5 0 0 0 5
37 อนุบาลสวนผึ้ง 4 7 1 8 12
38 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 5 4 1 13
39 วัดโสดาประดิษฐาราม 4 3 2 0 9
40 น้ำตกห้วยสวนพลู 4 3 0 1 7
41 วัดพิกุลทอง 4 2 0 1 6
42 บ้านท่ามะขาม 4 1 3 3 8
43 บ้านหนองขาม 4 1 0 0 5
44 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 4 1 0 0 5
45 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 0 0 1 4
46 วัดห้วยหมู 4 0 0 0 4
47 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 4 0 0 0 4
48 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 3 5 1 4 9
49 สินแร่สยาม 3 2 0 0 5
50 บ้านหนองวัวดำ 3 1 2 1 6
51 บ้านห้วยศาลา 3 1 1 0 5
52 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 1 1 0 5
53 วัดห้วยตะแคง 3 1 0 0 4
54 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 3 1 0 0 4
55 ธรรมจารินีวิทยา 3 1 0 0 4
56 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 0 1 0 4
57 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 0 0 0 3
58 บ้านห้วยท่าช้าง 2 3 0 1 5
59 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 2 0 1 4
60 บ้านร่องเจริญ 2 2 0 0 4
61 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 2 1 1 2 4
62 บ้านสันดอน 2 1 0 0 3
63 วัดดอนแจง 2 1 0 0 3
64 วัดยางงาม 2 0 2 1 4
65 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 0 2 0 4
66 บ้านหินสี 2 0 1 1 3
67 วัดวังมะนาว 2 0 1 0 3
68 วัดเกตุน้อย 2 0 0 0 2
69 บ้านยางคู่ 2 0 0 0 2
70 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
71 วัดใหม่นครบาล 2 0 0 0 2
72 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 0 0 0 2
73 วัดบ้านกล้วย 2 0 0 0 2
74 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 0 0 0 2
75 วัดนาขุนแสน 2 0 0 0 2
76 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
77 บ้านลำพระ 1 4 3 5 8
78 วัดด่านทับตะโก 1 4 1 1 6
79 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 1 4 1 0 6
80 สีวะรา 1 3 1 0 5
81 บ้านทุ่งแฝก 1 3 0 0 4
82 บ้านวังปลา 1 2 1 1 4
83 บ้านเขาถ่าน 1 2 1 0 4
84 วัดเวียงทุน 1 2 1 0 4
85 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 2 0 1 3
86 วัดพิบูลวนาราม 1 2 0 1 3
87 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 1 1 1 3
88 บ้านแม่ประจัน 1 1 0 2 2
89 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 1 0 0 2
90 บ้านพุบอนบน 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 0 2
92 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 1 0 0 2
93 วัดเขาถ้ำกุญชร 1 1 0 0 2
94 วัดท้ายเมือง 1 0 2 0 3
95 บ้านทุ่งแจง 1 0 1 1 2
96 บ้านหนองลังกา 1 0 1 1 2
97 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 0 0 1 1
98 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 0 1
99 บ้านพุคาย 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองปากชัฎ 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยผาก 1 0 0 0 1
102 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
103 วัดวันดาว 1 0 0 0 1
104 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองแร้ง 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
107 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
108 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 0 0 0 1
110 วัดโคกพระเจริญ 1 0 0 0 1
111 สมนึกวิทิศวรการ 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองปรือ 0 2 0 1 2
113 บ้านท่ายาง 0 2 0 0 2
114 บ้านโกรกสิงขร 0 2 0 0 2
115 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 2 0 3
116 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 1 2 2
117 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 1 0 3 1
118 บ้านหนองโก 0 1 0 1 1
119 วัดดอนทราย 0 1 0 0 1
120 บ้านพุตะเคียน 0 1 0 0 1
121 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 1 0 0 1
122 บ้านมณีลอย 0 1 0 0 1
123 บ้านรางม่วง 0 1 0 0 1
124 บ้านโป่งเจ็ด 0 1 0 0 1
125 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
126 วัดนาหนอง 0 1 0 0 1
127 วัดศาลเจ้า 0 1 0 0 1
128 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 2 0 2
129 บ้านเขาถ้ำ 0 0 1 1 1
130 บ้านเขาพระเอก 0 0 1 0 1
131 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 1 0
132 ชุมชนวัดคูบัว 0 0 0 1 0
133 บ้านตลาดควาย 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 1 0
135 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 1 0
136 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 1 0
137 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 1 0
138 วันครู 2503 0 0 0 1 0
139 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0
140 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0
141 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 0
รวม 615 242 113 124 970