หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ลานอเนกประสงค์ สพป.สพ.๒  
2 ศูนย์บริการชุมชน โรงเรียนอู่ทอง  
3 สนามบาส โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
4 หอประชุมอำเภออู่ทอง  
5 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
6 ห้องประชาธิปไตย (ชั้น๒) โรงเรียนวัดหนองตาสาม  
7 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สพ.๒  
8 ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
9 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
10 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2  
11 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
12 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง)  
13 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส  
14 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
15 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส  
16 โรงเรียนวัดหนองตาสาม  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
18 โรงเรียนอู่ทอง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]