หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]