หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 70 50 73.53% 12 17.65% 1 1.47% 5 7.35% 68
2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 74 49 69.01% 16 22.54% 0 0% 6 8.45% 71
3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 48 28 59.57% 11 23.4% 3 6.38% 5 10.64% 47
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 40 21 53.85% 9 23.08% 3 7.69% 6 15.38% 39
5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 34 19 61.29% 6 19.35% 4 12.9% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 34 18 52.94% 12 35.29% 0 0% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 31 18 58.06% 9 29.03% 1 3.23% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 24 15 62.5% 7 29.17% 0 0% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน 31 14 46.67% 11 36.67% 1 3.33% 4 13.33% 30
10 โรงเรียนวัดสระยายโสม 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 18 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 28 10 43.48% 4 17.39% 6 26.09% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนวัดจันทราวาส 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 21 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 18 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนวัดจำปา 15 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
19 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนพลับพลาไชย 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนวัดรางกร่าง 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนวัดนันทวัน 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 13 7 63.64% 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 11
26 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 14 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
29 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 14 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนวัดบางสาม 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนวัดบางบอน 17 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
36 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนวัดสระด่าน 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนวัดหนองแจง 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านหัววัง 11 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
45 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 16 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนวัดยางยี่แส 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนวัดหนองหลุม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนสองพี่น้อง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 13 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
66 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านทะเลบก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดโภคาราม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านบัวขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดสระพังลาน 6 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
77 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
84 โรงเรียนวัดชีธาราม 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดบางสะแก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
90 โรงเรียนวัดคลองตัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
93 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
94 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนวัดดอนสุโข 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดท่าข้าม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนวัดเขาพระ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดหัวกลับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดคณฑี 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
110 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดคอกวัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านยมเบือ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
117 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนวัดธัญญวารี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนวัดดอนสงวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]