สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 19 14 10 43 50 12 1 5 63
2 วัดทุ่งคอก 16 15 11 42 49 16 0 6 65
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 12 6 8 26 28 11 3 5 42
4 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 9 3 3 15 21 9 3 6 33
5 วัดทองประดิษฐ์ 7 4 4 15 19 6 4 2 29
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 6 2 2 10 18 9 1 3 28
7 วัดจันทราวาส 6 0 1 7 10 2 1 0 13
8 ปรีดาวิทย์ 5 8 3 16 18 12 0 4 30
9 วัดรางบัวทอง 5 1 0 6 7 1 1 1 9
10 วัดทับกระดาน 4 3 4 11 14 11 1 4 26
11 วัดเขาพนมนาง 4 2 1 7 8 2 1 0 11
12 พลับพลาไชย 4 1 1 6 8 2 0 0 10
13 วัดไผ่โรงวัว 3 6 3 12 15 7 0 2 22
14 บ้านเขากำแพง 3 3 3 9 10 4 6 3 20
15 บ้านทุ่งดินดำ 3 3 3 9 9 3 2 3 14
16 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 3 2 0 5 7 3 0 0 10
17 วัดสระยายโสม 3 1 3 7 12 2 1 1 15
18 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 3 7 10 3 1 0 14
19 วัดนันทวัน 3 1 2 6 7 1 0 1 8
20 วัดรางกร่าง 3 1 1 5 7 2 2 1 11
21 บ้านดอนตำลึง 2 4 4 10 11 5 0 1 16
22 วัดจำปา 2 4 3 9 9 3 0 1 12
23 วัดสระด่าน 2 3 1 6 5 1 1 1 7
24 บ้านหนองจิกรากข่า 2 3 0 5 7 0 2 2 9
25 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 2 5 9 9 6 1 2 16
26 วัดบางสาม 2 2 2 6 5 4 0 0 9
27 วัดหนองตาสาม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
28 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 2 1 2 5 6 3 2 0 11
29 บ้านห้วยม้าลอย 2 1 0 3 5 2 1 1 8
30 บ้านโป่ง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
31 วัดศรีเฉลิมเขต 2 0 1 3 6 2 0 0 8
32 วัดสระพังลาน 2 0 1 3 2 0 0 4 2
33 บ้านหัววัง 2 0 0 2 4 3 1 1 8
34 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
35 สองพี่น้อง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
36 บ้านหนองสานแตร 1 2 1 4 6 1 3 0 10
37 วัดย่านซื่อ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
38 วัดเทพพิทักษ์ 1 2 1 4 3 0 0 2 3
39 วัดคีรีรัตนาราม 1 2 0 3 3 3 1 1 7
40 วัดหนองพันเทา 1 1 3 5 5 1 0 0 6
41 วัดหนองแจง 1 1 1 3 5 0 2 0 7
42 วัดลาดประทุมทอง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
43 บ้านดอนกลาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
44 วัดหนองยายทรัพย์ 1 1 0 2 3 2 0 2 5
45 อนุบาลวัดดงตาล 1 1 0 2 3 1 0 1 4
46 บ้านประทุนทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 วัดชีธาราม 1 1 0 2 1 3 2 1 6
48 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 บ้านเขาชานหมาก 1 0 0 1 3 1 1 2 5
50 วัดใหม่บำรุงธรรม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1 0 0 1 2 4 3 1 9
52 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 วัดคีรีเจริญผล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 1 1 2 1 1 4
55 วัดบางสะแก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
56 วัดคลองตัน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านหัวทำนบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
58 บ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดกลางบ้านดอน 0 3 3 6 6 2 0 1 8
60 วัดบางบอน 0 2 3 5 5 2 2 3 9
61 บ้านจรเข้สามพัน 0 2 0 2 6 3 0 2 9
62 วัดดอนมะเกลือ 0 1 3 4 6 6 0 1 12
63 แม่พระประจักษ์ 0 1 3 4 5 3 1 2 9
64 วัดไผ่ขาด 0 1 2 3 5 1 0 0 6
65 วัดไชยนาราษฎร์ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
66 วัดหนองหลุม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
67 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
68 อุภัยภาดาวิทยาลัย 0 1 0 1 2 2 1 2 5
69 บ้านทะเลบก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
70 วัดศรีสร้อยเพชร 0 1 0 1 2 2 1 0 5
71 วัดดอนมะนาว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
72 วัดโภคาราม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
73 วัดโคกยายเกตุ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
74 บ้านหนองกระดี่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 วัดโพธิ์เขียว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 วัดใหม่สิทธาวาส 0 1 0 1 1 0 2 0 3
77 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 วัดใหม่นพรัตน์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 วัดบ่อคู่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดบ้านกรวด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองจิก 0 0 4 4 8 7 3 2 18
83 บ้านสระกระโจม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
84 บ้านนเรศ 0 0 1 1 4 4 2 0 10
85 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 1 1 4 3 0 0 7
86 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 3 4 3 3 10
87 วัดยางยี่แส 0 0 1 1 3 3 0 0 6
88 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 3 1 1 1 5
89 บ้านดงกะเชา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
90 บ้านบัวขาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 บ้านสระหลวง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
92 วัดพรสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
93 วัดสระศรีเจริญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 วัดสำเภาทอง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
95 วัดทุ่งเข็น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 วัดคณฑี 0 0 1 1 0 1 2 2 3
97 วัดราษฎรบำรุง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
98 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
99 วัดหัวโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
101 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
102 วัดปทุมสราวาส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
103 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 0 0 1 0 1 2 2
104 วัดดอนสุโข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 วัดเขาพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านโคกงูเห่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดท่ากุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดหัวกลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
111 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 วัดคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วัดใหม่ปทุมสูตร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 วัดธัญญวารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 143 127 444 593 242 87 118 922