สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 18 14 9 41 49 12 0 5 61
2 วัดทุ่งคอก 16 14 11 41 48 16 0 6 64
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 12 6 8 26 28 11 3 5 42
4 วัดทองประดิษฐ์ 7 4 4 15 19 6 4 2 29
5 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 6 2 2 10 18 9 1 3 28
6 วัดจันทราวาส 6 0 1 7 10 2 1 0 13
7 ปรีดาวิทย์ 5 8 3 16 18 12 0 4 30
8 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 5 3 3 11 18 8 3 6 29
9 วัดรางบัวทอง 5 0 0 5 6 1 1 1 8
10 พลับพลาไชย 4 1 1 6 8 2 0 0 10
11 วัดไผ่โรงวัว 3 6 3 12 15 7 0 2 22
12 วัดทับกระดาน 3 3 3 9 12 11 1 4 24
13 บ้านเขากำแพง 3 3 3 9 10 4 6 3 20
14 บ้านทุ่งดินดำ 3 3 3 9 9 3 2 3 14
15 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 3 2 0 5 7 3 0 0 10
16 วัดสระยายโสม 3 1 3 7 12 2 1 1 15
17 วัดนันทวัน 3 1 2 6 7 1 0 1 8
18 วัดรางกร่าง 3 1 1 5 7 2 2 1 11
19 วัดจำปา 2 4 3 9 9 3 0 1 12
20 บ้านดอนตำลึง 2 3 4 9 10 5 0 1 15
21 วัดสระด่าน 2 3 1 6 5 1 1 1 7
22 บ้านหนองจิกรากข่า 2 3 0 5 7 0 2 2 9
23 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 2 5 9 9 6 1 2 16
24 วัดเขาพนมนาง 2 2 1 5 6 2 1 0 9
25 วัดหนองตาสาม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
26 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 2 5 8 3 1 0 12
27 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 2 1 2 5 6 3 2 0 11
28 บ้านห้วยม้าลอย 2 1 0 3 5 2 1 1 8
29 บ้านโป่ง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 วัดศรีเฉลิมเขต 2 0 1 3 6 2 0 0 8
31 วัดสระพังลาน 2 0 1 3 2 0 0 4 2
32 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
33 สองพี่น้อง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
34 บ้านหนองสานแตร 1 2 1 4 6 1 3 0 10
35 วัดเทพพิทักษ์ 1 2 1 4 3 0 0 2 3
36 วัดคีรีรัตนาราม 1 2 0 3 3 3 1 1 7
37 วัดหนองแจง 1 1 1 3 5 0 2 0 7
38 บ้านดอนกลาง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
39 วัดหนองยายทรัพย์ 1 1 0 2 3 2 0 2 5
40 อนุบาลวัดดงตาล 1 1 0 2 3 1 0 1 4
41 วัดชีธาราม 1 1 0 2 1 3 2 1 6
42 บ้านหัววัง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
43 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
44 บ้านเขาชานหมาก 1 0 0 1 3 1 1 2 5
45 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1 0 0 1 2 4 3 1 9
46 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 วัดคีรีเจริญผล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 1 1 2 1 1 4
49 วัดบางสะแก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
50 วัดคลองตัน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
51 บ้านหัวทำนบ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
52 บ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดกลางบ้านดอน 0 3 3 6 6 2 0 1 8
54 วัดบางบอน 0 2 3 5 5 2 2 3 9
55 บ้านจรเข้สามพัน 0 2 0 2 6 3 0 2 9
56 วัดย่านซื่อ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
57 วัดดอนมะเกลือ 0 1 3 4 6 6 0 1 12
58 แม่พระประจักษ์ 0 1 3 4 5 3 1 2 9
59 วัดไผ่ขาด 0 1 2 3 5 1 0 0 6
60 วัดบางสาม 0 1 2 3 3 2 0 0 5
61 วัดไชยนาราษฎร์ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
62 วัดหนองพันเทา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
63 วัดหนองหลุม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
64 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
65 อุภัยภาดาวิทยาลัย 0 1 0 1 2 2 1 2 5
66 บ้านทะเลบก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
67 วัดศรีสร้อยเพชร 0 1 0 1 2 2 1 0 5
68 วัดโภคาราม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
69 วัดโคกยายเกตุ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
70 บ้านหนองกระดี่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 วัดโพธิ์เขียว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 วัดใหม่สิทธาวาส 0 1 0 1 1 0 2 0 3
73 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
74 วัดใหม่นพรัตน์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
75 วัดบ่อคู่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
76 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดบ้านกรวด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองจิก 0 0 4 4 8 7 3 2 18
79 บ้านนเรศ 0 0 1 1 4 4 2 0 10
80 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 3 4 3 3 10
81 วัดยางยี่แส 0 0 1 1 3 3 0 0 6
82 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 3 1 1 1 5
83 บ้านดงกะเชา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
84 บ้านบัวขาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 บ้านสระหลวง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
86 วัดพรสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
87 วัดสระศรีเจริญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 วัดสำเภาทอง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 วัดทุ่งเข็น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดคณฑี 0 0 1 1 0 1 2 2 3
91 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
92 วัดราษฎรบำรุง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
93 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
94 วัดหัวโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
96 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
97 วัดปทุมสราวาส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
98 วัดดอนมะนาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 0 0 1 0 1 2 2
100 วัดดอนสุโข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 วัดเขาพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านสระกระโจม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านโคกงูเห่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดท่ากุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหัวกลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
109 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 วัดคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดใหม่ปทุมสูตร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดธัญญวารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 157 136 117 410 561 239 86 118 886