หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร. 086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]