หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 60 39 66.1% 8 13.56% 5 8.47% 7 11.86% 59
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 52 31 59.62% 9 17.31% 4 7.69% 8 15.38% 52
3 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 66 27 44.26% 13 21.31% 10 16.39% 11 18.03% 61
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 56 26 47.27% 12 21.82% 10 18.18% 7 12.73% 55
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 45 26 57.78% 6 13.33% 6 13.33% 7 15.56% 45
6 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 38 22 66.67% 6 18.18% 3 9.09% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 31 21 67.74% 3 9.68% 2 6.45% 5 16.13% 31
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 54 20 41.67% 14 29.17% 2 4.17% 12 25% 48
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 46 20 47.62% 8 19.05% 2 4.76% 12 28.57% 42
10 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 39 19 55.88% 4 11.76% 5 14.71% 6 17.65% 34
11 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 54 18 34.62% 11 21.15% 10 19.23% 13 25% 52
12 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 39 18 50% 5 13.89% 4 11.11% 9 25% 36
13 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 47 16 34.78% 12 26.09% 9 19.57% 9 19.57% 46
14 โรงเรียนวัดหนามแดง 29 12 41.38% 6 20.69% 3 10.34% 8 27.59% 29
15 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 18 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนวัดสลุด 19 11 57.89% 6 31.58% 0 0% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 31 10 32.26% 13 41.94% 3 9.68% 5 16.13% 31
18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 31 10 34.48% 10 34.48% 1 3.45% 8 27.59% 29
19 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 35 10 29.41% 5 14.71% 9 26.47% 10 29.41% 34
20 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 24 10 41.67% 3 12.5% 5 20.83% 6 25% 24
21 โรงเรียนวัดบางบ่อ 25 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 19 10 52.63% 3 15.79% 0 0% 6 31.58% 19
23 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 20 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนยินดีวิทย์ 28 8 29.63% 8 29.63% 6 22.22% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 27 8 32% 8 32% 4 16% 5 20% 25
26 โรงเรียนสาธิตบางนา 22 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 8 36.36% 22
27 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 22 6 27.27% 5 22.73% 6 27.27% 5 22.73% 22
28 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 19 6 33.33% 5 27.78% 0 0% 7 38.89% 18
29 โรงเรียนคลองบางแก้ว 19 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 5 29.41% 17
30 โรงเรียนคลองกันยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 16 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 7 50% 14
32 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนคลองบางกะสี 8 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
34 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 38 3 9.38% 14 43.75% 7 21.88% 8 25% 32
35 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 21 3 14.29% 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 21
36 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 19 3 17.65% 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 17
37 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 18 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 15 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 19 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 17
40 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนวัดหัวคู้ 13 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
44 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 13 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
45 โรงเรียนวัดลาดหวาย 14 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
46 โรงเรียนคลองบางกระบือ 11 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนไพรีขยาด 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
48 โรงเรียนประภามนตรี 3 13 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 13
49 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 12 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
50 โรงเรียนวัดโคธาราม 16 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
51 โรงเรียนวัดบัวโรย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
53 โรงเรียนคลองหลุมลึก 9 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 6 66.67% 9
54 โรงเรียนวัดบางเพรียง 25 1 6.25% 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 16
55 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 15 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 14
56 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 18 1 6.67% 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 15
57 โรงเรียนปากคลองมอญ 12 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 8 66.67% 12
58 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดสร่างโศก 9 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนอนุบาลชลิดา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนเกวลินวิทยา 7 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
66 โรงเรียนวัดสีล้ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร. 086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]