หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 63 48 76.19% 7 11.11% 1 1.59% 7 11.11% 63
2 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 51 31 60.78% 10 19.61% 5 9.8% 5 9.8% 51
3 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 48 26 54.17% 10 20.83% 3 6.25% 9 18.75% 48
4 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 56 25 44.64% 14 25% 11 19.64% 6 10.71% 56
5 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 38 24 63.16% 7 18.42% 4 10.53% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 52 23 44.23% 11 21.15% 10 19.23% 8 15.38% 52
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 52 21 42% 12 24% 11 22% 6 12% 50
8 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 32 16 50% 8 25% 4 12.5% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 38 15 39.47% 12 31.58% 6 15.79% 5 13.16% 38
10 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 24 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
11 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 32 14 43.75% 7 21.88% 5 15.63% 6 18.75% 32
12 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 26 14 56% 7 28% 3 12% 1 4% 25
13 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 17 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 22 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 20 12 60% 2 10% 4 20% 2 10% 20
16 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 26 11 42.31% 5 19.23% 5 19.23% 5 19.23% 26
17 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 24 11 45.83% 4 16.67% 5 20.83% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 22 11 50% 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 22 10 45.45% 5 22.73% 3 13.64% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 29 9 31.03% 7 24.14% 4 13.79% 9 31.03% 29
21 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนวัดหนองบัว 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 29 8 27.59% 14 48.28% 7 24.14% 0 0% 29
24 โรงเรียนบ้านพุซาง 20 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
25 โรงเรียนวัดแพะโคก 20 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
26 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 24 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 9 37.5% 24
27 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 16 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
28 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 18 8 44.44% 2 11.11% 5 27.78% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 14 8 57.14% 1 7.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
30 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 25 7 28% 7 28% 3 12% 8 32% 25
31 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 25 7 28% 6 24% 4 16% 8 32% 25
32 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดมงคล 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดหนองสีดา 22 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 21
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 17 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
36 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 20 6 30% 4 20% 4 20% 6 30% 20
38 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 16 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
40 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 18 5 27.78% 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนวัดโคกงาม 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนวัดโคกเสลา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 22 4 18.18% 6 27.27% 5 22.73% 7 31.82% 22
48 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนวัดท่าวัว 14 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดพุแค 14 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 17 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 17
57 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 16 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
58 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
59 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดส้มป่อย 12 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
61 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนวัดช้าง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดห้วยหวาย 12 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
64 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
65 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
66 โรงเรียนบ้านซับครก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนวัดเขาวง 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
71 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
73 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
75 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
77 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดหนองหว้า 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวัดวังเลน 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
89 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 9 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
92 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
93 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านซับชะอม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านสระลำใย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
101 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนธารเกษม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 9 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
107 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 7 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 7
108 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนวัดป่าสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดป่าคา 13 0 0% 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 13
113 โรงเรียนพระพุทธบาท 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนวัดสารภี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนหรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดห้วยลี่ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
119 โรงเรียนวัดบ้านรี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
122 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
123 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
125 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
126 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
129 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพาณี ทองนิล โทร. 0871155616 E mail : panee1996@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ โทร. 0817560647 E mail : boonchoo2501@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]